พระสมเด็จวัดเกศไชโย
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

ห้องกาแฟ(สมเด็จวัดเกศไชโย)ยินดีต้อนรับ

เกิดไชโย...โตวัดอินทร์...สิ้นวัดระฆัง...

บันทึกประวัติของสมเด็จพุฒาจารย์(โต) ฉบับของมหาอำมาตย์ตรีพระยาทิพยโกษา...

ประวัติคัดข้อย่อ    คำขาน

สมเด็จพุฒาจารย์     เจิดไว้

โต,นามชื่อเดิมจาน   จารึก เรื่องมี

เชิญอ่านเชิญฟังให้   ท่องแท้แปลความ

ลงมือที่สิบห้า         กรกฎา

วันที่สามกันย์หมด     แต่งแก้

พ.ศ.ล่วงกำหนด    สองสี่เจ็ดตรี

เดือนหนึ่งมีเศษแท้    สิบเก้าวันตรง

2009-07-11 - วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า"อกร่อง"หรือ"อกตลอด"

    (watkat) 200979_31991.jpg     (watkat) 2009711_5850.jpg

อกร่อง..หมายถึง..บริเวณพระอุระ หรืออกของพระสมเด็จเกศไชโย..มีลักษณะเป็นร่อง..ลักษณะอกร่องนี้ปรากฎทุกพิมพ์ทรง.


2009-07-12-วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "อกตัน"

    (watkat) 200979_31796.jpg       (watkat) 2009711_66997.jpg

อกตัน..หมายถึง..บริเวณพระอุระ  หรืออกของพระสมเด็จเกศไชโย..มีลักษณะตัน..ไม่เป็นร่อง..ลักษณะอกตัน..ปรากฎขึ้นทุกพิมพ์

2009-07-13-วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า"ปลายแหลม,ชายธงหรือ..สระะโอ"

ลักษณะที่ 1 พิมพ์หกชั้น

     (watkat) 200979_31991.jpg        (watkat) 2009712_81634.jpg

ลักษณะที่ 2 พิมพ์เจ็ดชั้น(นิยม)

    (watkat) 200979_29807.jpg         (watkat) 2009713_80239.jpg

"ปลายแหลม,ชายธงหรือหางสระะโอ"  หมายถึง ลักษณะของกรอบกระจก..ที่มุมบนของกรอบกระจกด้านซ้ายองค์พระสมเด็จเกศไชโยพิมพ์หกชั้นอกร่อง และ 7 ชั้น(นิยม)จะปรากฎ...คล้ายปลายแหลม,คล้ายชายธงหรือ..คล้ายสระะโอ...

2009-07-14-วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "ฐานสำเภา"

(watkat) 2009713_76834.jpg     (watkat) 2009713_76959.jpg

ฐานสำเภา หมายถึง..ฐานชั้นที่ 1 หัวฐานทั้งสองด้าน ของสมเด็จวัดเกศไชโยเจ็ดชั้น(พิมพ์นิยม)... จะแหลมเฉียงขึ้นด้านบนคล้ายหัวเรือสำเภา

2009-07-15- วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "สลักเดือย"

    (watkat) 2009713_78713.jpg        (watkat1) 2009718_2778.jpg

สลักเดือย..หมายถึง.ปลายฐานชั้นสุดท้าย..ด้านซ้ายองค์พระสมเด็จวัดเกศไชโยพิมพ์ 7 ชั้น(นิยม) มีสลักเดือยชนเส้นซุ้มพอดี

2009-07-16- วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "เข่าตรง" หรือ"หน้าตักแบบระนาบเดี่ยว" และ"เข่ายก"หรือ"แข้งหมอน"

    (watkat) 2009714_82244.jpg        (watkat) 2009714_82373.jpg

       เข่าตรง" หรือ"หน้าตักแบบระนาบเดี่ยว"           "เข่ายก"หรือ"แข้งหมอน"

เข่าตรง" หรือ"หน้าตักแบบระนาบเดี่ยว หมายถึง..เข่า หรือหน้าตักของสมเด็จวัดเกศไชโย มีลักษณะตรง หรือเป็นแนวระนาบ..

 "เข่ายก"หรือ"แข้งหมอน".หมายถึง.เข่า หรือหน้าตักของสมเด็จวัดเกศไชโย มีลักษณะกลมมน และยกขึ้นเล็กน้อย

2009-07-16-วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า"ลักษณะฐานคางหมู" และลักษณะฐานขนาน"

      (watkat) 2009715_72225.jpg        (watkat) 2009715_72333.jpg

           ลักษณะฐานคางหมู                                     .ลักษณะฐานขนาน.

ลักษณะฐานคางหมู.. หมายถึงหัวฐานตั้งแต่ชั้นบนลงไปงชั้นล่าง  จะค่อย ๆ ยาวขึ้นทีละชั้นทุกชั้นออกเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู

ลักษณะฐานขนาน..หมายถึง..ฐานที่ 1ถึงฐานชั้นที่ 6  จะมีความยาวเกือบจะเท่ากัน..และหัวฐานจะยื่นขนานกันลงมาเกือบชัดเจน

2009-07-17-วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า"เกศเปลวเพลิงเล็ก" และ"เกศเปลวเพลิงใหญ่"

   (watkat) 2009716_79111.jpg              (watkat) 2009716_79272.jpg

        "เกศเปลวเพลิงเล็ก"                            "เกศเปลวเพลิงใหญ่"

"เกศเปลวเพลิงเล็ก" และ"เกศเปลวเพลิงใหญ่" หมายถึงลักษณะพระเกศพระสมเด็จเกศไชโย..มีลักษณะเปลวเพลิง..มีขนาดเล็ก และใหญ่

2009-07-18-คำศัพท์เซียนวันนี้เสนอคำว่า....ไหล่โค้งและ,ไหล่ตรง..

ลักษณะ...ไหล่โค้งและไหล่ตรง.. เป็นลักษณะไหล่ของสมเด็จวัดเกศไชโย..เจ็ดชั้น..(นิยม)

1.ไหล่โค้ง มีลักษณะไหล่ทั้งสองข้าง จะยกสูงเล็กน้อย..ซอกรักแร้จะลึกขึ้นไปมากกว่าปกติ..

         แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ

ลักษณะที่ 1 คือ.ไหล่โค้ง... และ..ยก

    (watkat1) 2009718_1527.jpg       (watkat1) 2009718_1812.jpg

             โค้ง                                   ยก

ลักษณะที่ 2 คือ..ไหล่โค้ง..และ...ราบ

    (watkat1) 2009718_2332.jpg     (watkat1) 2009718_2428.jpg

              โค้ง                                    ราบ

2. แบบไหล่ตรง..

            (watkat1) 2009718_26461.jpg

                                  ไหล่ตรง

ไหล่ตรง.มีลักษณะ.แนวบ่าทั้ง 2 ข้างจะระนาบอยู่ในแนวเดียวกัน..ซอกรักแร้จะไม่ลึกและรับกับแนวบ่า

2009-07-20-คำศัพ์เซียนวันนี้เสนอคำว่า "วงพระกรโค้ง" และวงพระกรหักศอก"

วงพระกรโค้ง..หมายถึงลักษณะการวาดวงแขนของพระสมเด็จวัดเกศไชโยมีลักษณะโค้ง

     (watkat1) 2009720_77403.jpg      (watkat1) 2009720_77550.jpg

วงพระกรหักศอก..หมายถึงลักษณะการวาดวงแขนของพระสมเด็จวัดเกศไชโยมีลักษณะหักศอก

     (watkat1) 2009720_77627.jpg        (watkat1) 2009720_77706.jpg

2009-07-21-วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "หูบายศรี"

หูบายศรี  หมายถึง  พระกรรณของพระสมเด็จเกศไชโย  มีลักษณะวาดโค้งเหมือนวงพระจันทน์วงการพระเรียกว่า "หูบายศรี" จำแนกแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ

หูยาวประบ่า

(watkat1) 2009720_79252.jpg        (watkat1) 2009720_79662.jpg

      พระกรรณยางโค้ง                            พระกรรณยาวโค้ง

หูสั้นไม่ประบ่า

ลักษณะที่ 1

(watkat1) 2009720_79762.jpg          (watkat1) 2009720_79190.jpg

    พระกรรณยาวโค้ง                                   พระกรรณยาวโค้ง

ลักษณะที่ 2

(watkat1) 2009720_81532.jpg           (watkat1) 2009720_81613.jpg

       พระกรรณสามเหลี่ยม                                      พระกรรณยาวโค้ง

2009-07-22  -  คำศัพท์เซียยนวันนี้เสนอคำว่า "รูปแบบพระพักตร์"

"รูปแบบพระพักตร์"  หมายถึง  พระพักตร์ของสมเด็จวัดเกศไชโย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ใบหน้าผลมะตูม และ ใบหน้าทรงกลม

ใบหน้าผลมะตูม หมายถึงลักษณะของพระพักตร์ของพระสมเด็จวัดเกศไชโยมีลักษณะเป็นเหมือนทรงรูปไข่แต่..สัณฐานหัวกับตัวกว้างพอ ๆ กัน เหมือนผลมะตูม  แบ่งเป็น 2 ขนาดคือผลมะตูมใหญ่ กับผลมะตูมเล็ก

(watkat1) 2009720_79662.jpg       (watkat1) 2009720_81613.jpg

     ใบหน้าผลมะตูมใหญ่                         ใบหน้าผลมะตูมเล็ก

ใบหน้าทรงกลม  หมายถึงลักษณะพระพัตร์ของสมเด็จวัดเกศไชโยมีลักษณะเป็นทรงกลมมี 2 ขนาดคือทรงกลมใหญ่ และทรงกลมเล็ก

   (watkat1) 2009720_79252.jpg       (watkat1) 2009720_79190.jpg

 

      ใบหน้าทรงกลมใหญ่                          ใบหน้าทรงกลมเล็ก

2009-07-23- วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "ตำหนิจุดซ่อนเร้นเนื้อล้นใต้ปลายฐาน"

     (watkat1) 2009724_79697.jpg      (watkat1) 2009724_79758.jpg

 "ตำหนิจุดซ่อนเร้นเนื้อล้นใต้ปลายฐาน" หมายถึง..ใต้ปลายฐานชั้นสุดท้าย..ด้านขวาองค์พระสมเด็จวัดเกศไชโย 7 ชั้นสังเกตุจะมีเนื้อล้นแล้ว..ค่อย ๆ ลากกลืนหายไปกับพื้น

2009-07-24วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "ตำหนิจุดซ่อนเร้นเส้นทิวใต้กรอบกระจก"

รูปที่ 1

     (watkat1) 2009725_27599.jpg     (watkat1) 2009725_27661.jpg

รูปที่ 2

  (watkat1) 2009725_29148.jpg      (watkat1) 2009725_28964.jpg    

"ตำหนิจุดซ่อนเร้นเส้นทิวใต้กรอบกระจก" หมายถึง เส้นบาง ๆ ยาวเป็นทิว ที่ปรากฎขึ้นใต้กรอบกระจกพระสมเด็จวัดเกศไชโย 7 ชั้น(นิยม)

2009-07-25- วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "ลักษณะเส้นซุ้ม"

ลักษณะเส้นซุ้ม หมายถึงลักษณะเส้นซุ้มของพระสมเด็จวัดเกศไชโยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือลักษณะเส้นซุ้มชะลูด,เส้นซุ้มปกติ,เส้นซุ้มต้อกว้าง

เส้นซุ้มชะลูด

(watkat) 2009713_32950.jpg     (watkat) 200979_30596.jpg

เส้นซุ้มปกติ

    (watkat) 200979_31796.jpg     (watkat) 200979_31991.jpg 

เส้นซุ้มต้อกว้าง

    (watkat) 200979_75705.jpg     (watkat) 200979_75510.jpg

2009-07-28 -  วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "รอยเหนอะหนะที่ปรากฎขึ้นกับพระสมเด็จวัดเกศไชโย"

ลักษณะที่ 1

(watkat1) 2009728_82051.jpg      (watkat1) 2009728_82193.jpg

ลักษณะที่ 2

(watkat1) 2009728_82329.jpg           (watkat1) 2009728_82417.jpg

รอยเหนอะหนะที่ปรากฎขึ้นกับพระสมเด็จวัดเกศไชโย" หมายถึงธรรมชาติความเก่า หรือลักษณะการสร้างของพระสมเด็จวัดเกศไชโยนั้นเป็นการสร้างเช่นเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆัง.การกดพิมพ์พระกดจากด้านหลังมาด้านหน้าองค์พระ..น้ำจากมวลสารก็จะมารวมกันอยู่ที่ด้านหน้าองค์พระที่เป็นก้นแบบ. และพระสมเด็จวัดเกศไชโยนั้น..เนื้อพระค่อนข้างละเอียด..มวลสารจะละเอียดมาก.ความชื้นเปียกมีมาก.พระเกือบทั้งหมดจึงเกิดรอยเหนอะหนะขึ้นที่ผนังพื้นหลังพระ หรือด้านหน้าองค์พระทั้งหมดไม่มากก็น้อย..เหมือนกดมือลงบนดินเหนียวละเอียดเปียก ๆ แล้วดึงมือขึ้น..ลักษณะดังกล่าวเรียกรอยเหนอะหนะนั้นเอง

2009-07-29-วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า"ด้านหลังพระสมเด็จวัดเกศไชโย"

ลักษณะแก่น้ำมัน

     (watkat) 2009713_32827.jpg    (watkat) 2009713_33176.jpg

"ด้านหลังพระสมเด็จวัดเกศไชโย" พระสมเด็จวัดเกศไชโยเป็นพระปูนปั้น..ธรรมชาติโดยทั่วไปจะดูเรียบ  แต่แท้จริงจะมีการยุบตัว  หดตัวเป็นคลื่นสูง ๆ ต่ำ ๆ

    เนื่องจากเนื้อผงพุทธคุณแก่น้ำมันตังอิ๊ว เมื่อผ่านเวลาอายุเก่าเป็นร้อยปี..น้ำมันที่เป็นตัวประสาน และลอยออกมานอกพื้นผิว..คล้ายสนิมกระป๋อง..

ลักษณะพระอ่อนน้ำมันตังอิ๊ว

     (watkat) 2009713_33294.jpg     (watkat) 200979_30670.jpg

             ส่วนพระที่อ่อนน้ำมันตังอิ๊วผิวจะดูแน่นแกร่งวรรณะออกสีขาวปรากฎรอยราน แยก และรูพรุน ไม่ว่าอ่อน หรือแก่น้ำมันตังอิ๊ว.บางองค์ปรากฎรอยนิ้วมือเกิดจากการกดแต่งองค์พระ และแต่งขอบ

 พบคำศัพท์เซียนพระสมเด็จวัดเกศไชโย..ในวันต่อไปนะครับ...

กลับห้องกาแฟคลิ๊กเลย

Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 40,822 Today: 5 PageView/Month: 108

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...