พระสมเด็จวัดเกศไชโย
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

  (Root) 2009415_84696.jpg  (Root) 2009415_85194.jpg

 

 องค์สมเด็จพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี

(Root) 2009415_85881.jpg

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังสี

      นามเดิมว่า โต นามฉายา พรหมรังสี เกิดในรัชกาลที่ 1 สร้างกรุงได้ 7 ปี  ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2331  บุตรนางงุด บิดาชื่อไม่ปรากฎ ตาชื่ือนายผล ยายชื่อนางลา เป็นคนบ้านโพธิ์ (อำเภอเมืองในปัจจุบัน) จังหวัดอุตรดิตถ์  หลายปีนาแล้งจึงย้ายถิ่นฐานมายังตำบลไก่จ้น อำเภอท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           (Root) 2009417_34392.jpg    (Root) 2009417_34492.jpgวัดอินทรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การศึกษา

       วัยเยาว์ ศึกษาอักษรในสำนักเจ้าคุณอรัญญิก วัดอินทรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงปีวอกอายุ ๑๒ ปี ได้บวชเป็นเณร ต่อมาได้ย้ายไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดระฆัง(สมัยพระพุทธโฆษาจารย์นาคเป็นเจ้าอาวาส)

           (Root) 2009417_34310.jpg  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

บรรพชา

       ครบอายุบรรพชาปีเถาะ พ.ศ. ๒๓๕๐ รัชกาลที่ ๑ ทรงโปรดให้บวชเป็นนาคหลวงที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระสังฆราช(สุก)วัดมหาธาตุเป็นพระอุปชฌาย์

      เมื่ออายุ ๒๑ ปีจำพรรษาอยู่ที่วัดระฆัง อายุ ๖๔ ปีได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิตติ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดระฆัง

(wat) 2009623_26939.jpg

           ปีวอก พ.ศ.๒๔๐๓ รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้สอบพระปริยัติธรรม ณ.พระที่นั่งพุทไธศวรรย์โปรดให้พระเทพกวี(โต)วัดระฆังเป็นกรรมการที่ ๑ เพราะเป็นผู้ชำนาญพระไตปิฎก

ต่อมาเลื่อนสมณศักดิ์เป็น"สมเด็จพุฒาจารย์" สั่งสอนวิชาความรู้พระบาทสมเด็จพระปิยะรัชกาลที่ ๕ จนกระทั่งขึ้นครองราช ปี ๒๔๑๑  นามสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนม์มายุได้  15  พรรษา

      สมเด็จพุฒาจารย์(โต)มรณะภาพที่วัดระฆังเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๑๕ รวมอายุได้ ๘๕ ปี 65 พรรษาพระมีชีวิตอยู่ถึง 5 รัชกาล

(pd410) 2009418_40276.jpg

        หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)ช่างหลวงในรัชกาลที่ 4 สร้างแบบพิมพ์พระสมเด็จวัดระฆังโดยแบบพิมพ์ถูกต้องพุทธศิลป์ตามหลักแห่งคำภีร์พระมหาปุริส โดยนำแบบพิมพ์พระสุโขทัย พระเชียงแสน พระอู่ทอง  ซึงต่อมาเป็นแบบพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เจดีย์ และพิมพ์เกศบัวตูมตามลำดับ ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงามถวายสมเด็จโต  ๆ ทรงโปรดมาก และไม่ให้จัดทำพระสมเด็จที่มีขนาดใหญ่อีกต่อไป และทำให้เป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่องจึงเรียกกันว่า "พิมพ์นิยม"(พระสมเด็จวัดระฆังที่แสดงให้ชมในแกลลอรี่ทั้งหมด) และเป็นผู้แนะนำให้ใช้น้ำมันตังอิ้วเป็นส่วนผสมผสานในเนื้อพระสมเด็จไม่ให้มีรอยแตกร้าว

  (Root) 2009420_78424.jpgวัดเกศไชโยมหาวรวิหาร

สมเด็จวัดเกศไชโย

(watkat) 200979_29807.jpg        (watkat) 200979_30020.jpg

         พ.ศ. 2404 สมเด็จพุฒาจารย์โตมีความประสงค์สร้างพระสมเด็จเพื่อบรรจุในพระใหญ่วัดเกศไชโย แตได้พังทลายลงมาเสียก่อน 

         พ.ศ.2406-2407 สมเด็จพุฒาจารย์(โต)จึงสร้างพระพุทธรูปใหญ่ใหม่ และบรรจุพระสมเด็จจำนวน 84,000 องค์แแต่เนื่องจากการจัดสร้างจากเนื้องผงพระแตกร้าวซึ่งจัดสร้างจากผงพุทธคุณ  5 ชนิด และผงเกษรดอกไม้,ปูนขาว และข้าวสุก จึงเพิ่มส่วนผสม กล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลืกกล้วย เนื้อพระจึงออกมาเป็นสเหลืองนวล และยังแตกร้าวแต่น้อยลงหลวงวิจารเจียรนัย(เฮง) ช่างหลวงในรัชกาลที่  4 จึงถวายคำแนะนำให้ผสมสูตรน้ำมันตังอิ้วทำให้เนื้อพระไม่แตกจึงจัดสร้างตามจำนวนแต่เนื่องจากมวลสารไม่พอจึงบรรจุสมเด็จวัดระฆังลงไปด้วย

                              พระสมเด็จวัดเกศไชโย
 

(Root) 2009420_78424.jpgวัดเกศไชโยวรวิหาร

วัดเกศไชโย  หรือวัดไชโย

       วัดเกศไชโยเป็นอารามหลวงชั้นโท..ชนิดวรวิหาร  ตั้งอยู่เลขที่ 13 ตำบลไชโย  จังหวัดอ่างทอง..ไม่ปรากฎว่าใครสร้าง..เหตุที่ได้ชื่อว่าวัดเกศไชโยนี้..ชาวบ้านเล่ากันว่าเจ้าประคุณสมเด็จเป็นผู้สร้างในที่ดินของโยมตา..ชื่อไชย..แล้วอุทิศส่วนกุศลให้โยมตา และมารดาชื่อเกศ..จึงตั้งชื่อวัดว่า "วัดเกศไชโย"  แต่ชาวบ้านเรียกด้วยความเคยชินว่า "วัดไชโย"

         พ.ศ. 2404 สมเด็จพุฒาจารย์โตมีความประสงค์สร้างพระสมเด็จเพื่อบรรจุในพระใหญ่วัดเกศไชโย แตได้พังทลายลงมาเสียก่อน 

         พ.ศ.2406-2407 สมเด็จพุฒาจารย์(โต)จึงสร้างพระพุทธรูปใหญ่ใหม่ และบรรจุพระสมเด็จจำนวน 84,000 องค์แแต่เนื่องจากการจัดสร้างจากเนื้องผงพระแตกร้าวซึ่งจัดสร้างจากผงพุทธคุณ  5 ชนิด และผงเกษรดอกไม้,ปูนขาว และข้าวสุก จึงเพิ่มส่วนผสม กล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วย เนื้อพระจึงออกมาเป็นสีเหลืองนวล และยังแตกร้าวแต่น้อยลงหลวงวิจารเจียรนัย(เฮง) ช่างหลวงในรัชกาลที่  4 จึงถวายคำแนะนำให้ผสมสูตรน้ำมันตังอิ้วทำให้เนื้อพระไม่แตกจึงจัดสร้างตามจำนวนแต่เนื่องจากมวลสารไม่พอจึงบรรจุสมเด็จวัดระฆังลงไปด้วย

       พระอุโบสถ..ได้รับการบูรณะใหม่จนเสร็จเรียบร้อยในรัชกาลที่  5 พ.ศ.2437 ลักษณะเป็นทรงไทยโบราณ  มีมุขลดต่อออกมาทางด้านหน้าพระวิหาร..มีช่อฟ้าหน้าบัน..เสาพระวิหารรับเชิงชาย..ด้านหน้ามีภาพเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ

ระปูนปั้นสมเด็จที่สร้างที่วัดเกศไชโยที่ปรากฎ

ระสมเด็จกรุนี้  ออกจะปรากฎพิมพ์ค่อนข้างแปลกพิสดาร..จะปรากฎเอกลักษณ์ให้เห็น..เส้นนูนเล็ก ๆ และอกร่อง..เป็นการแสดงออกทางศิลปะ และอารมณ์อย่างลึกซึ้ง..หมายถึงพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยา..เป็นการเตือนใจให้ทุกคนมีความเพียร..มานะบากบั่น..มุ่งมั่น..เพื่อประสพความสำเร็จ..

พระสมเด็จ เกศไชโย 7 ชั้น(อกร่อง)

(watkat) 2009713_32717.jpg          (watkat) 2009713_32827.jpg

พระสมเด็จ เกศไชโย 7 ชั้น..อกตัน.(นิยม)พิมพ์ A

ลักษณะที่ 1(เข่ายก หรือหน้าตักแบบแข้งหมอน)

     (watkat) 200979_30596.jpg       (watkat) 200979_30670.jpg

ักษณะที่ 2(เข่าตรง หรือหน้าตักแบบระนาบเดี่ยว)

           (watkat1) 2009718_28476.jpg     (watkat1) 2009718_28128.jpg     

 พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ A นี้ หน้ายาวใหญ่ อูมนูน..ลำแขนกลมลึก  หน้าอกผายกว้างรับแนวบ่า  ดูล่ำสันกว่าทุกพิมพ์

พระสมเด็จ เกศไชโย 7 ชั้น(นิยม)พิมพ์ B

     (watkat) 200979_29807.jpg     (watkat) 200979_30020.jpg

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์  B นี้ หน้าเรียวเล็กแต่อูมสวย หน้าอกแคบไม่ผายกว้างรับแนวบ่า..นูนเด่นกลมกลึง..แม้ไม่ล่ำสัน  แต่คมลึก

พระสมเด็จ เกศไชโย 7 ชั้น(นิยม)พิมพ์ C

      (watkat) 200979_31323.jpg         (watkat) 200979_31409.jpg

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ C นี้ คล้ายกับพิมพ์ B หน้าอกสี่เหลี่ยมทรงกระบอก เนื้อหน้าอกแบนราบ

มเด็จวัดเกศไชโย..พิมพ์ 6 ชั้นอกตัน

    (watkat) 200979_31796.jpg     (watkat) 200979_31887.jpg

สมเด็จวัดเกศไชโย ..พิมพ์ 6 ชั้นอกร่อง

    (watkat) 200979_31991.jpg        (watkat) 200979_32099.jpg

สมเด็จวัดเกศไชโย.พิมพ์ 5 ชั้น

     (watkat) 200979_75510.jpg          (watkat) 200979_75599.jpg

สมเด็จเกศไชโย..พิมพ์เข่าบ่วง..หรือ  พิมพ์ตลก

      (watkat) 200979_76030.jpg         (watkat) 200979_76126.jpg

สมเด็จวัดเกศไชโย..พิมพ์  3  ชั้น

(watkat) 200979_75705.jpg       (watkat) 200979_75949.jpg

พระสมเด็จวัดเกศไชโยองค์นี้...3 ชั้นอกตัน...

พระสมเด็จวัดเกศไชโย(เนื้อพระ)....พิมพ์วัดระฆัง.(พิมพ์ใหญ่)....ฝากกรุวัดเกศไชโย

ลักษณะที่ 1

ด้านหน้า

(watkat) 2009713_32950.jpg            (watkat) 2009713_33063.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย         เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

ด้านหลัง

    (watkat) 2009713_33176.jpg           (watkat) 2009713_33294.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย          เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

 

ักษณะที่ 2

(watkat) 200979_31991.jpg             (watkat) 2009713_33408.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย         เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

ด้านหลัง

(watkat) 200979_32099.jpg                 (watkat) 2009713_33514.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย             เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

 

                  พระสมเด็จวัดเกศไชโยองค์นี้เนื้อพระเป็นมวลสารของวัดเกศไชโย..แต่พิมพ์ทรงเป็นแบบพิมพ์นิยมวัดระฆัง.ฝากกรุวัดเกศไชโย....แบบพิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)

2009-07-11- วันนี้เปิดแล้วห้องกาแฟ..ชมคำศัพท์เซียนที่ท่านชื่นชอบ"พระสมเด็จวัดเกศไชโย"..คลิ๊กเลย

 

 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code

                                                              สายด่วน..ทนายนก  085-1328136

                                             


 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 40,821 Today: 4 PageView/Month: 107

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...